تبلیغات
سوسا وب تولز -ابزار وبلاگ
riazi - رادیان
riazi
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 22 اسفند 1389 توسط سجاد کاجی

رادیان زاویه مرکزی مقابل با کمانی است از دایره که طول آن با شعاع برابر است. یعنی محیط دایره مساوی رادیان و اندازه زاویه نیم صفحه π رادیان و اندازه قائمه π / 2 رادیان است.

[ویرایش] تبدیل رادیان به درجه

هر رادیان برابر \frac{180}{\pi} درجه است. بنابر این با ضرب \frac{180}{\pi} در رادیان، درجه به دست می‌آید. به عنوان مثال:

1 \mbox{ rad} = 1 \cdot \frac {180^\circ} {\pi} \approx 57.2958^\circ
2.5 \mbox{ rad} = 2.5 \cdot \frac {180^\circ} {\pi} \approx 143.2394^\circ

و بلعکس: با ضرب \frac{\pi}{180} در درجه، رادیان بدست می‌آید:

1^\circ = 1 \cdot \frac {\pi} {180^\circ} \approx 0.0175 \mbox{ rad}
23^\circ = 23 \cdot \frac {\pi} {180^\circ} \approx 0.4014 \mbox{ rad}

جدول زیر تبدیل چند زاویه پرکاربرد را نمایش می‌دهد:

درجه   30° 45° 60° 90° 180° 270° 360°
رادیان 0 \frac{\pi}{6} \frac{\pi}{4} \frac{\pi}{3} \frac{\pi}{2} \pi\, \frac{3\pi}{2} 2\pi\,


قالب وبلاگ
m