تبلیغات
سوسا وب تولز -ابزار وبلاگ
riazi - نشانه های ریاضی به انکلیسی
riazi
نوشته شده در تاریخ جمعه 7 بهمن 1390 توسط سجاد کاجی

+           plus

-            minus

±          plus or minus

×          times/multiplied by

÷           divided by

=           is/equals/is equal to

≠           Is not equal to/does not equal

<           Is less than

≤           Is less than or equal to

>           Is more than

≥           Is more than or equal to

%         percent

∞          infinity

in           inch

ft           foot

yd          yard

ml          mile

mm      millimeter

cm         centimeter

m          meter

km         kilometer

ha           hectare

L             litterقالب وبلاگ
m